Nemertes OÜ tõlketeenused

info@kirjaliktolge.ee

Mida tõlgime


Teostame inglise-eesti ja eesti-inglise kirjalikku tõlget. Erinevate meie poolt tõlgitavate tekstide valdkonnad on aastate jooksul kujunenud väga laiaks, peamisteks tõlgitavateks valdkondadeks on:

 • sotsiaalteadused
 • meditsiin
 • tehnika
 • õigus
 • lepingud
 • kasutusjuhendid
 • reklaamtekstid
 • teadusartiklid
 • tooteinfo
 • kodulehed
 • lõpu- ja diplomitööd
 • pressiteated
 • jne

Tekstide tõlkimisel arvestame alati erialaspetsiifikat ja kasutame teemakohast sõnavara.

Mis tõlkehinna sisse kuulub


Tõlke tellimisel kuulub hinna sisse ka keeleline toimetus ja korrektuur. Keeletoimetust ja -korrektuuri on võimalik tellida ka eraldi, ilma tõlketa. Tõlke ja/või toimetamise hind sõltub tellitava töö mahust, keelest ja valdkonnast. Täpse hinna saate teada, kui esitate meile hinnapäringu.

Tõlke tempo ja standardlehekülg


Kõrgekvaliteedilise tõlke tagamiseks on tõlkimise kiirus tavaliselt mitte rohkem kui viis lehekülge tööpäevas. See ei ole aga tingimata kivisse raiutud number, vaid sõltub konkreetse teksti keerukusest ja keeletoimetusele kuluvast ajast.

Standardlehekülje tõlkehinnaks on 8 eurot, standardleheküljeks on 1800 tähemärki koos tühikutega. Seda on võimalik vaadata näiteks Wordis, kui menüüst valida "Review - Word Count". Lehekülje hinna arvestamine toimub valemiga tähemärkide arv tühikutega / 1800 * 8. Kõige lihtsam viis tõlkehinna teada saamiseks on saata tõlgitav tekst meile kontaktivormi abil, misjärel teavitame 24h jooksul tõlkele kuluvast ajast ja tõlkehinnast. Suuremate tööde puhul pakume ka tasuta näidistõlget ühe lehekülje ulatuses, et saaksite veenduda meie tõlketeenuse kvaliteedis.

Toimetamine ja korrektuur


Pakume teenusena ka teksti keelelist toimetamist ning korrektuuri. Keeleline toimetamine parandab teksti loetavust, muudab teksti ühtlaseks ning annab sellele soravuse, stiili ning selguse. Keeleline korrektuur hõlmab endas kirjavigade eemaldamist ja teksti vastavusse viimist eesti keele õigekeelsusnõuetega. Korrektuuri ja toimetamist pakume nii eesti- kui ka ingliskeelsetele tekstidele. Soovi korral võta meiega ühendust.

Konfidentsiaalsus ja andmekaitse


Tekstide tõlkimisel arvestame elementaarsete andmekaitsepõhimõtetega, teie tõlgitavat teksti näevad ainult projektijuht ning tõlk; mis tahes kolmandal osapoolel puudub tekstidele juurdepääs. Vajadusel ja kliendi soovil sõlmime kliendiga kirjaliku konfidentsiaalsuslepingu.

Võta meiega ühendust!