Nemertes OÜ tõlketeenused

info@kirjaliktolge.ee

Mida tõlgime


Teostame inglise-eesti ja eesti-inglise kirjalikku tõlget. Erinevate meie poolt tõlgitavate tekstide valdkonnad on aastate jooksul kujunenud väga laiaks, peamisteks tõlgitavateks valdkondadeks on:

  • lepingud ja avaldused
  • tehnilised tekstid ja patendid
  • kasutusjuhendid
  • sotsiaalteadused
  • reklaamtekstid
  • tooteinfo
  • kodulehed
  • pressiteated
  • jne

Tekstide tõlkimisel arvestame alati erialaspetsiifikat ja kasutame teemakohast sõnavara.

Mis tõlkehinna sisse kuulub


Tõlkimise tellimisel kuulub hinna sisse ka keeleline toimetamine ja korrektuur. Toimetamist on võimalik tellida ka eraldi, ilma tõlketa. Tõlke ja/või toimetamise hind sõltub tellitava töö mahust, keerukusest ja valdkonnast. Täpse hinna saate teada, kui esitate meile hinnapäringu.

Tõlkimise tempo ja standardlehekülg


Kvaliteetse tõlke tagamiseks on tõlkimise kiirus tavaliselt mitte rohkem kui viis lehekülge tööpäevas. See ei ole aga tingimata kivisse raiutud number, vaid sõltub konkreetse teksti keerukusest.

Standardlehekülje tõlkehinnaks on 12 eurot, standardlehekülje mahuks on 1800 tähemärki koos tühikutega, mida on võimalik ise kontrollida näiteks Microsoft Wordis, kui menüüst valida "Review - Word Count". Lehekülje hinna arvestamine toimub valemiga tähemärkide arv tühikutega / 1800 *12. Kõige lihtsam viis tõlkehinna teada saamiseks on saata tõlgitav tekst meile kontaktivormi abil, misjärel teavitame mõne tunni jooksul tõlkele kuluvast ajast ja tõlkehinnast. Suuremate tööde puhul pakume ka tasuta näidistõlget ühe lehekülje ulatuses, et saaksite veenduda meie tõlketeenuse kvaliteedis.

Toimetamine ja korrektuur


Pakume teenusena ka teksti keelelist toimetamist ning korrektuuri. Keeleline toimetamine parandab teksti loetavust, muudab teksti ühtlaseks ning annab sellele soravuse, stiili ning selguse. Keeleline korrektuur hõlmab kirjavigade eemaldamist ja teksti vastavusse viimist eesti keele õigekeelsusnõuetega. Korrektuuri ja toimetamist pakume nii eesti- kui ka ingliskeelsetele tekstidele. Soovi korral võtke meiega ühendust.

Konfidentsiaalsus ja andmekaitse


Tekstide tõlkimisel lähtume Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) ning Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest. Meie poolt tõlgitavat teksti näeme ainult meie; mis tahes kolmandal osapoolel puudub tekstidele juurdepääs. Vajadusel ja kliendi soovil sõlmime kliendiga kirjaliku konfidentsiaalsuslepingu.

Võtke meiega ühendust!